Bažnyčios

Luokės Visų Šventųjų bažnyčia

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1416 metais, rašoma informaciniame stende. Nauja bažnyčia buvo pastatyta XVII a. pirmoje pusėje, 1675 metais buvo perstatyta, o dar po šimto metų buvo pastatyta nauja Visų Šventųjų bažnyčia. 1888 metais pristatyta zakristija.  Bažnyčia medinė, liaudies architektūros formų, kryžminio plano, vienanavė, su bokšteliu.  Išvaizdi ir spalvinga bažnyčia. Mūsų vertinimas  5/5 Telšių g. …

Luokės Visų Šventųjų bažnyčia Skaityti daugiau »

Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilika

Dabartinė mūrinė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia Žemaičių Kalvarijoje jau ketvirtoji, rašoma Žemaičių Kalvarijos Šventovės puslapyje. Pirmosios bažnyčios statybos data tiksliai nėra žinoma – kai kuriuose liudijimuose nurodoma, jog 1619 metais čia buvusi pastatyta medinė koplyčia. Dabartinė bažnyčia buvo pradėta statyti 1780 metais ir baigta 1822 metais. Per 1896 metų gaisrą bažnyčia stipriai nukentėjo, sudegė …

Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilika Skaityti daugiau »

Akmenės Šv. Onos bažnyčia

Pirmoji pastatyta bažnyčia buvo medinė, sudeginta 1705 metais per švedų kariuomenės užpuolimą, rašoma Telšių vyskupijos puslapyje. Dabartinė, ketvirtoji, akmeninė bažnyčia pastatyta 1912 metais. Bažnyčia neogotikinio stiliaus, vienbokštė, su penkiais mažais bokšteliais.  Bažnyčią galima vadinti Akmenės pažiba, kurią verta aplankyti.  Mūsų vertinimas  4.5/5 K. Kasakausko g. 5, Akmenė 56.24622°, 22.74751°

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia

Vyskupas Motiejus Valančius rašė, kad pirmoji bažnyčia Papilėje pastatyta 1493 metais, tačiau kiti istorikai spėja, jog bent koplyčia Pilies kalne galėjo būti pastatyta jau pirmaisiais XV a. dešimtmečiais, rašoma Ventos regioninio parko puslapyje.  Ši, ketvirtoji, bažnyčia buvo pradėta statyti 1880 metais. Statyba baigta 1887 metais, tais pačiais metais bažnyčia buvo konsekruota.  1898 metais audra apgriovė …

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia Skaityti daugiau »

Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra

Pirmoji medinė bažnyčia buvo pastatyta 1445 metais, skelbiama Šiaulių turizmo informacijos centro puslapyje. Rašoma, kad ji buvo medinė, sena, griūvanti, o jai iš kairės jau buvo statoma nauja mūrinė bažnyčia.  Naujos bažnyčios statybos prasidėjo 1617 metais. 1634 metais bažnyčią konsekravo Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius.  Bažnyčią ne kartą niokojo karai, vėtros, audros, todėl kas keletą dešimtmečių …

Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra Skaityti daugiau »

Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Plytų mūro, neoromaninė bažnyčia pastatyta 1885 metais, rašoma informaciniame stende. Bažnyčios statybai buvo surinkta apie 10 tūkst. rublių, privežta akmenų, parengtas projektas. Prasidėjus sukilimui, klebonas Liudvikas Montvydas buvo apkaltintas politine neištikimybe ir ištremtas į Sibirą, o statybai surinkti pinigai konfiskuoti. 1866 metais įsakyta išvežti iš miesto surinktus akmenis, sklypas buvo parduotas. 1876 metais valdžia leido …

Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Skaityti daugiau »

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra

Po 1863 metų sukilimo Rusijos caras uždarė bažnyčias ir neleido statyti naujų, tačiau 1904 metais didelėmis pastangomis buvo gautas leidimas pietvakarinėje Panevėžio miesto dalyje statyti Kankinio šv. Stanislovo bažnyčią, rašoma Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros puslapyje. Statybas sutrukdė prasidėjęs rusų ir japonų karas, kanauninko mirtis, Pirmasis pasaulinis karas.  1926 metais popiežius Pijus XI, kurdamas bažnytinę Kauno …

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra Skaityti daugiau »

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

1637-1640 metais buvo pastatyta nauja bažnyčia, apie 1777 metus prie bažnyčios veikė parapinė mokykla, rašoma Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro puslapyje. 1791 metais buvo pastatyta nauja medinė Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, turinti baroko ir klasicizmo bruožų. Į bažnyčią įeiti galima tik pamaldų metu. Jauki, išskirtinė bažnytėlė. Gaila, kad mūsų apsilankymo metu durys buvo užrakintos.  Mūsų …

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia Skaityti daugiau »

Evangelikų reformatų bažnyčia ir Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus

1652 metais baigta statyti bažnyčia monumentali, renesansinių formų, vienos navos, dailių proporcijų, ramaus silueto, rašoma informaciniame stende. Reformatai šventovę vadino katedra, kadangi ji buvo didžiausia ir svarbiausia visoje Žemaitijoje: čia vykdavo žemaičių reformatų sesijos, posėdžiaudavo vyriausieji kunigai, būdavo sprendžiami reformatams aktualūs dvasinio ir pasaulietinio gyvenimo klausimai. Radvilų mauzoliejus – tai pirmoji atkurta XVII a. LDK …

Evangelikų reformatų bažnyčia ir Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus Skaityti daugiau »

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia

Bažnyčia yra viena ankstyviausių halinių gotikinių šventovių Lietuvoje, šaltiniuose paminėta 1517 metais. Legenda skelbia, kad 1403 metais ją pastatė kryžiuočiai, norėdami įsitvirtinti jiems nepavaldžiame kairiajame Nevėžio krante, rašoma informaciniame stende.  Bažnyčios formos paprastos ir nuosaikios, jose nėra gausių detalių, įmantriai profiliuotų plytų, sudėtingų karnizų.  Užlipus atsiveria gražus vaizdas. Kai atvykome, bažnyčios durys buvo užrakintos, todėl …

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia Skaityti daugiau »